All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofBeryl May MORGAN

Add a free photo
MORGAN Beryl May Yn dawel dydd Llun Ionawr 20, 2020 yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli bu farw Beryl o Heol y Felin, Pontyberem. Priod hoff y diweddar Arthur, mam annwyl Jayne a Neal, mamgu gariadus Catrin a Mike, Sian a Fred, hen famgu hoffus Jack, Josh a Lottie, chwaer dyner y diweddar Meirion. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Soar Pontyberem dydd Llun Ionawr 27, 2020 am 11.30 o'r gloch. Dim blodau. Rhoddion os dymunir tuag at 'Ward 5 Ysbyty Tywysog Philip' drwy law O.G. Harries Cyf. Trefnwyr Angladdau, Bethel, Heol yr Orsaf, Pontyberem, Llanelli, SA15 5LF. (01269) 870350
Viewed by: 597 visitors. Uploaded: 4 weeks ago
Published in: Western Mail.
Published from: January 23, 2020.
Home town: Llanelli
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
O G Harries Ltd
Station Road, Pontyberem
Llanelli, SA15 5LF
Visit Page