All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofRhinedd Mair REES

Add a free photo
REES Rhinedd Mair Bancffosfelen Yn dawel ar ddydd Sadwrn 21ain o Ragfyr, ar ôl cystudd a ddioddefodd yn ddewr, hunodd Rhinedd, priod a ffrind gorau Alban, mam gariadus Catrin ac Anwen, chwaer yng nghyfraith barchus Cyrus a Marian. Angladd gyhoeddus yn Amlosgfa Llanelli am 11.00 bore Sadwrn 4ydd o Ionawr. Dim blodau ond os dymunir, rhoddion tuag at Motor Neurone Disease Association (sieciau yn unig) trwy law'r trefnydd angladdau O.G.Harries Cyf, Bethel, Heol yr Orsaf, Pontyberem, SA15 5LF. (01269) 870350
Viewed by: 1116 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Western Mail.
Published from: December 28, 2019.
Home town: Pontyberem
Atgofion hapus o annwyl Rhinedd. Simon, Helen, Ieuan a Megan. xxxx
Left by Helen King: 28/12/2019
Candle 4
Left by Helen King :
28/12/2019
Candle candleflower
Left by Helen King :
28/12/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
O G Harries Ltd
Station Road, Pontyberem
Llanelli, SA15 5LF
Visit Page