All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofRhoda THOMAS

Add a free photo
THOMAS - RHODA, 30ain o Ionawr 2020. Yn sydyn yn ei chartref 40 Maes Llwyn, Amlwch yn 86 mlwydd oed. Mam, Nain, Hen nain a Modryb caredig. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Burwen, Dydd Iau, Chwefror 6ed 2020 am 12 o'r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Rhoda tuag at y Nyrsys lleol. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a'i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk
Viewed by: 338 visitors. Uploaded: 3 weeks ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 04, 2020.
Home town: Amlwch
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
John Hughes & Son Funeral Directors
Machine Street, Amlwch
Gwynedd, LL68 9HA
Visit Page