All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forMyfanwy VOYLE

Add a free photo
VOYLE Myfanwy (Myfi) Ionawr 3, 2012, yn dawel ym Mhlas Eleri, Dinbych yn 88 mlwydd oed o Erw Fyrddin, Dinbych, gwraig ffyddlon Meurig am dros 63 mlynedd, mam annwyl a gofalus Rhian, Sharon a Huw, mamgu, hen famgu, mam yng nghyfraith cariadus a chwaer hoffus. Gwasanaeth cyhoeddus yn Y Capel Mawr, Dinbych, ddydd Llun, Ionawr 16 am 2 o'r gloch ac i ddilyn ym Mynwent Eglwys Sant Twrog, Llanddarog, ddydd Mawrth, Ionawr 17 am 2 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig ond, os dymunir, derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Tenovus a Ty Gobaith (Conwy) trwy law Mr Eirwyn Jones, Gwynedd, Ffordd Rhuthun, Dinbych. Ymholiadau pellach i Ivor Howatson a'i Fab,Ymgymerwyr, Ffordd Rhuthun, Dinbych, Ffon 01745 812061.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 274 visitors. Uploaded: 7 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: January 10, 2012.
Home town: South Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.