All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forRobin Llywelyn WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS - ROBIN LLYWELYN, Ebrill 21, 2019. Yng ngofal cariadus ei deulu yn eu cartref Sŵn-y-Gwynt, Pontrug, Caernarfon yn 26 mlwydd oed. Mab annwyl Robin a Gwenno. Brawd mawr Rhodri, Rhun a Rhydian. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel-y-Rhos, Llanrug ddydd Mawrth, Ebrill 30 am 11.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof ac a fydd yn cael eu trosglwyddo i achosion a oedd yn agos at galon Llywelyn. Ymholiadau pellach i Meinir o Dylan Griffith Cyfarwyddwyr Angladdau, Tros y Waen, Penisarwaen. Ffôn 01286 871833
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 2024 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: April 25, 2019.
Home town: Penisa'r Waun
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Dylan Griffith
Penisarwaen, Gwynedd
LL55 3BY
Visit Page