All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofRona Eluned WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS RONA ELUNED 12fed o Ionawr 2020, yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, gynt o Penisarwaen, yn 78 mlwydd oed. Gwraig annwyl Vaughan. Mam gariadus a thyner Jacqueline a Marilyn. Hoff nain i Lara, Alannah, Michael, Aaron a Darren. Annwyl chwaer Eirlys, Menai, Will, Elwyn, Islwyn a'r diweddar Alun, Mair a Lily. Chwaer yng nghyfraith Valmai a brawd yng nghyfraith Arfon. Mi fydd yn golled mawr i'w theulu a'i ffrindiau. Gwasanaeth breifat i'r teulu yn unig yn ei chartref ar Ddydd Mawrth 21ain o Ionawr 2020 ac i ddilyn yn mynwent Llanbeblig. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Rona tuag at y Parkinson's UK. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a'i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk 12th January 2020, peacefully in the presence of her family at Ysbyty Gwynedd, Bangor, formerly of Penisarwaen, aged 78 years. Beloved wife of Vaughan. Loving and caring mam of Jacqueline and Marilyn. Fond nain of Lara, Alannah, Michael, Aaron and Darren. Dear sister of Eirlys, Menai, Will, Elwyn, Islwyn and the late Alun, Mair and Lily. Sister in law of Valmai and brother in law of Arfon. Rona will be sadly missed by all of her family and friends. Strictly private funeral service for her family at her home on Tuesday January 21st 2020 followed by interment at Llanbeblig cemetery. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Rona towards Parkinson's UK. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk
Viewed by: 465 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: January 16, 2020.
Home town: Menai Bridge (Porthaethwy)
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
John Hughes & Son Funeral Directors
Machine Street, Amlwch
Gwynedd, LL68 9HA
Visit Page