All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofCassie WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS - CASSIE, 13eg o Ionawr 2020. Hunodd yn dawel yng nghwmni ei theulu ym Mhlas Crigyll, Bryngwran, gynt o Afallon, Llannerchymedd, yn 88 mlwydd oed. Gwraig annwyl y diweddar David John (Dafydd). Mam gariadus Derwena, Eirian ag Haf. Mam yng nghyfraith Alan a Chris. Nain balch Gareth, Cathryn, Rhys, Aled a Morgan. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Ifan, Llannerchymedd, Dydd Gwener, Ionawr 24ain 2020 am 1 o'r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Llannerchymedd. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Cassie tuag at y British Heart Foundation. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a'i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk
Viewed by: 471 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: January 16, 2020.
Home town: Llanerchymedd
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
John Hughes & Son Funeral Directors
Machine Street, Amlwch
Gwynedd, LL68 9HA
Visit Page