Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of David (Dafydd) Venmore WILLIAMS

Bangor | Published in: Daily Post.

Angladdau Enfys Funerals
Angladdau Enfys Funerals
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
David (Dafydd) VenmoreWILLIAMSChwefror 21ain, 2023. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd ac o Ffriddoedd Road, Bangor, yn 84 oed. Priod triw Margaret, Tad arbennig Sarah a'i gwr Aled, Taid balch a ffrind i Guto ac Elliw, brawd i Gareth a Meirion. Gwasanaeth cwbl breifat yn ôl ei ddymuniad yn Amlosgfa Bangor. Hoffai teulu Dafydd estyn eu diolch diffuant i staff Uned Arennol Ysbyty Gwynedd am eu gofal dros y blynyddoedd ac i holl staff Ward Hebog am eu gofal tyner o Dafydd yn ei ddyddiau olaf. Ymholiadau i Angladdau Enfys Funerals ltd - 01248 351631. Angladdau Enfys Funerals ltd, 133 High Street, Bangor, LL57 1NT
Keep me informed of updates
Leave a tribute for David
1020 visitors
|
Published: 28/02/2023
4 Potentially related notices
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
2 Tributes left for David
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
❤️❤️❤️
Sarah Moss
14/06/2023
Comment
Candle fn_22
Sarah Moss
14/06/2023