Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Emyr Glyn WILLIAMS

Pentraeth | Published in: funeral-notices.co.uk.

Angladdau Enfys Funerals
Angladdau Enfys Funerals
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
Emyr GlynWILLIAMS(Emyr Ankst)
17eg Ionawr 2024, yn 57 mlwydd oed. Yn dawel yn ei gartref ym Mhentraeth, yng nghwmni ei deulu.
Priod cariadus Fiona, tad balch Evan ac Arthur Glyn, mab Ellen a Evan Glyn, brawd gofalgar Llinos a’i gwr Keith, mab-yng-nghyfraith Jane a’r diweddar Iain, ewythr arbennig Steffan Glyn, Angharad, Ioan a Lisa a ffrind triw i lawer.
Bydd gwasanaeth i ddathlu bywyd Emyr yn Amlosgfa Bangor, Dydd Gwener 2il Chwefror 2024 am 9yb.
Bydd hefyd posib gwylio gweddarllediad byw o’r angladd ar https://watch.obitus.com gydag enw defnyddiwr – soxu7016 a chyfrinair - 419960
Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Emyr tuag at Bowel Cancer UK a Alaw Endowment Fund (sieciau i Angladdau Enfys Funerals ltd – Donations account).
Ymholiadau i Angladdau Enfys Funerals ltd, 133 High St, Bangor, LL57 1NT – 01248 351631.


(Emyr Ankst)
17th January 2024, aged 57 years. Peacefully at home in Pentraeth, in the company of his family.
Loving husband of Fiona, proud father of Evan and Arthur Glyn, son of Ellen and Evan Glyn, caring brother of Llinos and her husband Keith, son-in-law of Jane and the late Iain, special uncle of Steffan Glyn, Angharad, Ioan and Lisa and a true friend to many.
A service to celebrate Emyr's life will be held at Bangor Crematorium on Friday 2nd February 2024 at 9am.
It will also be possible to watch the funeral live via webcast on https://watch.obitus.com with username – soxu7016 and password - 419960
Donations are gratefully received in memory of Emyr towards Bowel Cancer UK and Alaw Endowment Fund (please make cheques payable to Angladdau Enfys Funerals ltd – Donations account).
Enquiries to Angladdau Enfys Funerals ltd, 133 High St, Bangor, LL57 1NT – 01248 351631.
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Emyr
3278 visitors
|
Published: 18/01/2024
1 Potentially related notice
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
29 Tributes left for Emyr
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Thank you from
Bowel Cancer Uk
Awyr Las (Betsi Cadwaladr University Health Board Charity And Other Related Charities), Alaw Endowment Fund
For all the donations given
22/02/2024
Comment
Donation left by Geraint Ellis
18/02/2024
Comment
Donation left by Geraint Ellis
18/02/2024
Comment
Donation left by Nici Beech
06/02/2024
Comment
Donation left by Nici Beech
06/02/2024
Comment
Donation left by Mark Roberts
06/02/2024
Comment
Donation left by Mark Roberts
06/02/2024
Comment
Diolch am bopeth Em - cwsg mewn hedd
Donation left by Dewi Evans
05/02/2024
Comment
Diolch am bopeth Em - cwsg mewn hedd
Donation left by Dewi Evans
05/02/2024
Comment
Donation left by Ysgol Diwylliant, Iaith a Chelfyddydau, Prifysgol Bangor
04/02/2024
Comment