All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide
R W Roberts & Son
An independent funeral directors based in Denbigh and Abergele, North Wales.
View all Photos & Videos
Advise on all details, from registering the death to things that you may need to consider after the funeral.
Make all the necessary arrangements for the funeral service, whether it be at the chapel, church or crematorium.
Give advice on newspaper announcements, printed orders of service, flowers, donations to charities and memorial.
We will also provide you with a fully itemised estimate of the cost of the funeral.
Business Overview
We offer a personal and complete service, 24 hours a day, and our aim is to ensure that all arrangements for the funeral are carried out to your individual wishes with courtesy, care, respect and sensitivity.
Cwmni o gyfarwyddwyr angladdau annibynnol yw R W Roberts a’i Fab , wedi’w lleoli yn Ninbych ac Abergele yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cynnig gwasanaeth personnol a chyflawn, ddydd a nos, a’n bwriad yw i sicrhau fod yr holl drefniadau ar gyfer yr angladd yn cael eu cyflawni gyda gofal, sensitifrwydd, parch a chwrteisi. Byddwn hefyd yn cyflwyno amcangyfrif llawn, fesul eitem, o gostau'r angladd i chwi. Mae cwmni R W Roberts a’i Fab yn aelod o Gymdeithas Genedlaethol y Cyfarwyddwyr Angladdau Cyngrheiriol ag Annibynnol (National Society of Allied and Independent Funeral Directors) ac yn cydymffurfio a Chôd Arfer Da SAIF.
Recent Notices
William Eurig WILLIAMS
415 Views 15/08/2019
Gwytherin
Alun Baines JONES
225 Views 10/08/2019
Ruthin (Rhuthun)
Pauline DAVIES
277 Views 09/08/2019
Trefnant
See all notices
Address
R W Roberts & Son
Chaple Of Rest, Gorffwysfad, Ystrad Rd
Denbighshire
LL16 4RH