Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Dan HUGHES

Add a free photo
HUGHES DAN Berthlwyd, Penrhyndeudraeth. Dymuna Gwenfair, Iwan ac Elfyn a'u teuluoedd ddiolch i deulu a ffrindiau ymhell ac agos am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth o golli un oedd mor annwyl ganddynt. Diolch am y llu o gardiau, llythyrau, galwadau ffôn a'r rhoddion hael a dderbyniwyd tuag at Nyrsys Cymuned Ardudwy a Ward Tegid Ysbyty Gwynedd. Diolch i'r Parch Christopher Prew am ei wasanaeth teimladwy a dwys yn Yr Amlosgfa, ac i Dylan a'r Tim o Ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Tremadog am eu gwasanaeth trylwyr a gofalus.
Viewed by: 471 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 30, 2020.
Home town: Penrhyndeudraeth
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Dan HUGHES