Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Medi WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS MEDI Dymuna Nia, Gwyn a theulu'r diweddar Mrs Medi Williams fynegi eu diolchgarwch diffuant i gymdogion, ffrindiau a pherthnasau am y cydymdeilad a charedigrwydd a ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth o golli Mam, Nain a Hen Nain annwyl. Gwerthfawrogir pob neges llythyr cerdyn a'r cyfraniadau dderbyniwyd tuag at Cymorth Cristnogol a Ward Hebog. Diolch hefyd i Stephen Jones Trefnwyr Angladdau am eu trefniadau trylwyr a gofalus.
Viewed by: 457 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 30, 2020.
Home town: Bethesda
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Medi WILLIAMS