All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Announcing the passing ofGwen JONES

Add a free photo
JONES Gwen Ionawr 12fed 2020 Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn ei chartref 4 Rhodfa Sunningdale, Bae Colwyn yn 78 mlwydd oed. Priod annwyl Edgar, mam gariadus Eira, Gareth a Nerys, mam yng nghyfraith hoff Graham, Rachel a Gwyn, nain garedig a balch i Huw, Greta, Ellen, Jacob, Beca a Mari. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Rhos, Llandrillo yn Rhos Ddydd Gwener 24ain Ionawr, am 2.30 o'r gloch gyda traddodiant preifat yn dilyn yn Amlosgfa Bae Colwyn. Dim blodau yn ol dymuniad ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ymchwil Cancr a Lullaby Trust trwy law R.W.Roberts a'i Fab, Plas Tirion, Rhodfa Kinmel, Abergele LL22 7LW Ffn 01745 827777. January 12th, 2020 Peacefully in the presence of her family at her home 4 Sunningdale Avenue, Colwyn Bay aged 78 years. Beloved wife of Edgar, loving mam to Eira, Gareth and Nerys, dear mother in law to Graham, Rachel and Gwyn, kind and proud nain to Huw, Greta, Ellen, Jacob, Beca and Mari. Public Service at Capel y Rhos, Rhos on Sea on Friday 24th January at 2.30pm followed by private committal at Colwyn Bay Crematorium. No flowers by request but donations if desired would be gratefully received towards Cancer Research and The Lullaby Trust c/o R.W.Roberts and Son, Plas Tirion, Kinmel Avenue, Abergele LL22 7LW Tel 01745 827777.
Viewed by: 524 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: January 17, 2020.
Home town: Colwyn Bay (Bae Colwyn)
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
R W Roberts & Son
Kinmel Avenue, Abergele
Clwyd, LL22 7LW
Visit Page