Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Twm BRYN

Chwilog, Published in: Daily Post.

Ifan Hughes Funeral Director
Buy Keepsake
Print
Save
(8) Photos & Videos View all
Ifan Hughes Funeral Director
Ifan Hughes Funeral Director
Visit Page
TwmBRYNBRYN - TWM, 4ydd o Hydref 2021. Annedd Wen, Ty'n Rhos, Chwilog yn frawychus o sydyn a chynamserol yn 21 mlwydd oed. Mab amrhisiadwy Bryn a Bethan, brawd bach cariadus Sion a Cêt a'i partneriaid Ela a Ioan, ewythr direidus Elsi Fflur, wŷr cellweirus Alun ag Yvonne, a'r diweddar Robin a Dilys, nai annwyl Elwyn, Linda, Dafydd a Sioned, cefnder pryfoclyd Andrew, Alun, Siwan ag Efa, ffrind cariadus Misty a ffrind cywir i lu o gyfeillion. Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus i ddiolch am ei gariad a'i gyfeillgarwch yn Amlosgfa Bangor fore Sadwrn, 23ain o Hydref am 10:30 o'r gloch ac yna i ddilyn yng Nghapel Siloh, Chwilog am 2 o'r gloch. Bydd posib gweld y gwasanaethau drwy linc byw - ar gyfer yr Amlosgfa watch.obitus.com a defnyddio enw defnyddiwr jeva8900 a cyfrinair 685484 ag ar gyfer y capel ymuno gyda grwp gweplyfr (facebook) Gwasanaeth angladd Twm Bryn Chwilog. Blodau teulu agosaf yn unig, ond os dymunir, derbynir yn ddiolchgar, roddion er cof am Twm tuag at achosion teilwng MIND a DPJ trwy law yr ymgymerwyr Ifan Hughes, Ceiri Garage, Llanaelhaearn. Ffôn 01758 750238. #cofiotwm
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
12650 visitors. Published: 16/10/2021
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
35 Tributes left for Twm
Morgan Sonya:Twm Bryn…for the short time I knew you, your charac...23/10/2021
Candle fn_5
Left by Morgan Sonya:
23/10/2021
Owen Gwenno:Diolch am bob dim Twm🤍23/10/2021
Tribute photo for TWM BRYN
Diolch am bob dim Twm🤍
Left by Owen Gwenno:
23/10/2021
Sioned Elias (Hendre Cennin):Cysga dawel Twm Bryn 🚴🏻‍♂️❤️ 23/10/2021
Candle fn_3
Left by Sioned Elias (Hendre Cennin):
23/10/2021
Sioned Elias (Hendre Cennin) :Cysga dawel Twm Bryn ❤️🚴🏻‍♂️23/10/2021
Candle fn_25
Left by Sioned Elias (Hendre Cennin) :
23/10/2021
Ifa :O hyd hwyl i cael ar y beic. Llawer iaw o atgofi...22/10/2021
Ifan Roberts:O hyd hwyl i gael ar y beic. Nai byth anghofio gorfod spri...22/10/2021
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Twm
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
35 Tributes left for Twm
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Twm Bryn…for the short time I knew you, your character has left a massive impact. A spirited soul with a charming smile a kind hearted young man. May you rest in peace and spread your angel wings my friend. Sadly missed cysgu yn dawel washi bach x
Morgan Sonya:
23/10/2021
Comment
Candle fn_5
Left by Morgan Sonya:
23/10/2021
Diolch am bob dim Twm🤍
Owen Gwenno:
23/10/2021
Comment
Tribute photo for TWM BRYN
Diolch am bob dim Twm🤍
Left by Owen Gwenno:
23/10/2021
Comment
Cysga dawel Twm Bryn 🚴🏻‍♂️❤️
Sioned Elias (Hendre Cennin):
23/10/2021
Comment
Candle fn_3
Left by Sioned Elias (Hendre Cennin):
23/10/2021
Cysga dawel Twm Bryn ❤️🚴🏻‍♂️
Sioned Elias (Hendre Cennin) :
23/10/2021
Comment
Candle fn_25
Left by Sioned Elias (Hendre Cennin) :
23/10/2021
O hyd hwyl i cael ar y beic. Llawer iaw
o atgofion, nai byth anghofio sprintio am bob arwydd 30mph. Cwsg yn dawel Twm.
Ifa :
22/10/2021
Comment
O hyd hwyl i gael ar y beic. Nai byth anghofio gorfod sprintio am bob arywdd 30mph. Cwsg yn dawel Twm.
Ifan Roberts:
22/10/2021
Comment
Search for another notice