While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of William Carol HUGHES

South Wales, Published in: Media Wales Group.

Roberts & Owen
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
Roberts & Owen
Roberts & Owen
Visit Page
William CarolHUGHES(cyn Swyddog Addysg Ynys Môn a Gwynedd, a phrifathro cyntaf Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn) Mawrth 26, 2016, ar ôl cystudd blin a brwydr ddewr, yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, ac o'r Groeslon, Caernarfon, yn 80 mlwydd oed. Priod ffyddlon Mary, a thad tyner a chariadus Gwion a Mared; tad-yng-nghyfraith hoff Megan, brawd hoffus Helen, a thaid balch a llawn gofal Cian, Gruff, Mali a Tomi. Bydd yn golled fawr i'w deulu, i'w gymdogion a'i ffrindiau oll. Angladd brynhawn Sadwrn Ebrill 2, 2016. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Brynrodyn, Y Groeslon am 2 o'r gloch, gan ddilyn yn hollol breifat i'r teulu ar lan y bedd. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdano tuag at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd a'r Nyrsus Cymunedol. Ymholiadau i Roberts & Owen, Birmingham House, Peny-groes, LL54 6PL. Ffon. 01286 881280.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
213 visitors. Published: 30/03/2016
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for William
Gerallt Jones:Gwr arbennig iawn a'i ddylanwad arnaf yn fawr. Roedd g...14/08/2020
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for William
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Tributes left for William
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Gwr arbennig iawn a'i ddylanwad arnaf yn fawr. Roedd ganddo weledigaeth eang a brwdfrydedd heintus. Anghofia'i byth mohono ac yn ddiolchgar mod i wedi cael gweithio dan ei arweiniad.
Gerallt Llewelyn Jones
Gerallt Jones:
14/08/2020
Comment
Search for another notice