While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of John Elwyn HUGHES

Bangor, Published in: Daily Post.

R Hughes & Son Funeral Directors
Print
Save
Add a free photo
R Hughes & Son Funeral Directors
R Hughes & Son Funeral Directors
Visit Page
John ElwynHUGHESHUGHES - JOHN ELWYN, 11eg o Orffennaf 2020. O Trefonwys, Bangor, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 92 mlwydd oed. Gŵr ffyddlon y ddiweddar Margaret Elizabeth (Megan). Tad arbennig Tudur a llys dad Alan John a Gillian. Brawd annwyl Gwyn a Muriel. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a'i ffrindiau. Gwasanaeth breifat i'r teulu yn unig ym mynwent Dolbenmaen, Dydd Mawrth 21ain o Orffennaf 2020 am 10.30 o'r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er côf am Elwyn tuag at 'British Heart Foundation'. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a'i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
990 visitors. Published: 15/07/2020
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for John Elwyn
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for John Elwyn
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice