While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of Nancy JONES

North Wales, Published in: Daily Post.

Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
NancyJONESJONES - NANCY WYN. 13eg o Ragfyr, 2010. Yn dawel yn ei chartref, Machno, 4 Bryntirion, Dolgellau (yn enedigol o Cwm Penmachno), yn 75 mlwydd oed. Annwyl wraig y diweddar Tom Lavender, mam arbennig Ann a John, Alma a Bob, Jonnet, Stephen ac Ann, Jen a Gareth, Jean a Randall, Ruth a Robert, nain gariadus i Emma, Bethan, Laura, Tom, Glesni, Gwenno a Kate, a hen-nain falch i Charlie Wyn, chwaer ffyddlon Laurine, Mani a'r diweddar Robert Einion. Gwasanaeth yng Nghapel Ebeneser, Dolgellau, dydd Sadwrn, 18fed o Ragfyr am 11 o'r gloch. I ddilyn yn Amlosgfa Aberystwyth i'r teulu yn unig. Dim blodau. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Cronfa Nyrsus Cymunedol Dolgellau, trwy law Mr. Gareth Wyn Jones, Diffwys, Ffordd Bodlondeb, Dolgellau, LL40 1SN. Ymholiadau i Glyn Rees a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys. SY20 9JD. Ffon: 01650 531240, neu Dolgellau. Ffon: 01341 422322. JONES - NANCY WYN. 13th December, 2010. Peacefully at her home, Machno, 4 Bryntirion, Dolgellau (formerly of Cwm Penmachno), aged 75 years. Beloved wife of the late Tom Lavender, special mother to Ann and John, Alma and Bob, Jonnet, Stephen and Ann, Jen and Gareth, Jean and Randall, Ruth and Robert, loving grandmother to Emma, Bethan, Laura, Tom, Glesni, Gwenno and Kate, proud great-grandmother of Charlie Wyn, faithful sister of Laurine, Mani and the late Robert Einion. Service at Ebeneser Chapel, Dolgellau on Saturday, 18th December at 11 a.m. followed by cremation at Aberystwyth Crematorium for the family only. No flowers. Donations in lieu gratefully received if desired towards Dolgellau District Nurses Amenities Fund, c/o Mr. Gareth Wyn Jones, Diffwys, Bodlondeb Road, Dolgellau, LL40 1SN. Enquiries to Glyn Rees & Son, Funeral Directors, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys. SY20 9JD. Tel: 01650 531240, or Dolgellau. Tel: 01341 422322.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
261 visitors. Published: 16/12/2010
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for Nancy
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Nancy
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice