While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of Odette JONES

Cardiff (Caerdydd), Published in: Western Mail.

Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
OdetteJONESCerddor, Athrawes, Eisteddfodwraig. Yn sydyn yn ei chartref yng Nghaerdydd. Chwaer arbennig Yvette, chwaer-yng-nghyfraith hoffus Ken, modryb cariadus, llawn hwyl a sbri Ffion, a hen-modryb hoffus Llewelyn. Angladd hollol breifat. Gyda chariad mawr y cofiwn. Suddenly in her home in Cardiff. Yvette's special, loving sister, Ken's dear sister-in-law, Ffion's cherished fun-loving aunt and Llewelyn's loving great aunt. Private funeral.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1707 visitors. Published: 06/05/2020
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for Odette
Eilian Wyn-Jones:Newydd glywed. Cwsg yn dawel, fftind a Chad-weithiwr caredig....04/08/2020
Candle 11
Left by Rhiannon Campbell:
09/05/2020
Carys Hughes:Newyddion trist dros ben. Mae atgofion melys gen i o fod y...09/05/2020
Jobe Bruzas:Newyddion trist a fydd yn taro pob cyn-fyfyriwr cerddoria...07/05/2020
Candle 11
Left by Jobe Bruzas:
07/05/2020
Briallen :Atgofion melys o Odette yn arwain Cor Bargod Teifi . Ro...06/05/2020
Candle 10
Left by Briallen :
06/05/2020
Sharon a Roy a'u teuluoedd.:Newyddion trist am ffrind o ddyddiau plentyndod. Atgofion melys am dreulio ams...06/05/2020
Alison Morgans :Annwyl Yvette a’r teulu , ddrwg gen I ddarllen y newydd...06/05/2020
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Odette
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Tributes left for Odette
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Newydd glywed. Cwsg yn dawel, fftind a Chad-weithiwr caredig. Eilian
Eilian Wyn-Jones:
04/08/2020
Comment
Candle 11
Left by Rhiannon Campbell:
09/05/2020
Newyddion trist dros ben. Mae atgofion melys gen i o fod yn ddisgybl iddi, ac yn astudio Cerddoriaeth a bod yn aelod brwd o'r côr o dan ei dylanwad.
Carys Hughes:
09/05/2020
Comment
Newyddion trist a fydd yn taro pob cyn-fyfyriwr cerddoriaeth o Gwm Rhymni, a llawer eraill. Athrawes a mentor hwyliog a chyfeillgar iawn. Trist gweld bod yr angladd i fod yn breifat. Does gen i ddim amheuaeth base llawer ohonom ni a fyddai wedi eisiau bod yno, yn canu gyda phob cloch i dalu bob parch. Jobe.
Jobe Bruzas:
07/05/2020
Comment
Candle 11
Left by Jobe Bruzas:
07/05/2020
Atgofion melys o Odette yn arwain Cor Bargod Teifi . Roedd yn llawn hwyl a sbri ac yn meddu ar y ddawn o gael y gorau allan o bawb.
Briallen a’r teulu
Briallen :
06/05/2020
Comment
Candle 10
Left by Briallen :
06/05/2020
Newyddion trist am ffrind o ddyddiau plentyndod. Atgofion melys am dreulio amser yng nghwmni'r teulu, o'n dyddiau ysgol ac am eisteddfodau lleol a chenedlaethol. Diolch am yr hwyl a'r chwerthin - atgofion i'w trysori.
Sharon a Roy a'u teuluoedd.:
06/05/2020
Comment
Annwyl Yvette a’r teulu , ddrwg gen I ddarllen y newyddion trist yma, buodd yn sefyll yn y Gwesty yn ddiweddar ag oedd yn neis mod I wedi cael catch up, cofion annwyl atoch I gyd, Alison 💖
Alison Morgans :
06/05/2020
Comment
Search for another notice