Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Dewi LLEWELYN

Bangor, Published in: Daily Post.

Dylan Griffith
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
Dylan Griffith
Dylan Griffith
Visit Page
DewiLLEWELYNLLEWELYN - DEWI, Mai 8fed, 2021. Yn frawychus o sydyn yn ei gartref 3 Bodlondeb, Ffordd Porthaethwy, Bangor yn 62 mlwydd oed. Priod annwyl Carol, tad gofalus ac amhrisiadwy Guto a'i wraig Alex, Non a'i gŵr Gethin, Gethin a'i gymar Caryl a Gwenno a'i chymar Gareth. Taid (Dew) hwyliog i'w wyrion Morgan, Ani, Cadi Harri a Nanw fach. Hefyd mab gofalus Ella Jones Llanbedrog a mab yng nghyfraith addfwyn i Hefina Thomas, Llandeilo. Brawd hŷn i Dylan a'i briod Nia, brawd yng nghyfraith ac ewythr hoffus. Mi fydd yn gadael bwlch anferth ar ei ôl a cholled i'w deulu, cyd-weithwyr a ffrindiau oll. Gwasanaeth preifat i'r teulu agos yn unig yn Amlosgfa Bangor ddydd Gwener, Mai 21, am 1.30 y prynhawn. Dim blodau, ond rhoddion os dymunir i Ambiwlans Awyr Cymru. Ymholiadau pellach i (Meinir) Dylan Griffith Cyfarwyddwyr Angladdau, Tros y Waen, Penisarwaen Caernarfon LL55 3BY. Ffôn 01286 871833
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
2657 visitors. Published: 15/05/2021
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
11 Tributes left for Dewi
donation charity logo
John Jones:25/05/2021
Ali:Memory eternal, Dewi!21/05/2021
Candle fn_3
Left by Ali:
21/05/2021
donation charity logo
Ann Jones:21/05/2021
donation charity logo
Nia Humphreys:Gyda diolch am gymydog a ffrind cymwynasgar tu hwnt. Carys...20/05/2021
donation charity logo
Dafydd Murphy:19/05/2021
donation charity logo
Anti Jennie, Gwen, Gwynfor a Carol ar teuluoedd:Er cof am Dewi gan teulu Bodermyd19/05/2021
donation charity logo
Sian Owen:19/05/2021
donation charity logo
David Davies:17/05/2021
donation charity logo
Menna Lewis:16/05/2021
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Dewi
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
11 Tributes left for Dewi
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Donation left by John Jones
25/05/2021
Comment
Memory eternal, Dewi!
Ali:
21/05/2021
Comment
Candle fn_3
Left by Ali:
21/05/2021
Donation left by Ann Jones
21/05/2021
Comment
Gyda diolch am gymydog a ffrind cymwynasgar tu hwnt. Carys, Nia a Gareth. (Humphreys)
Donation left by Nia Humphreys
20/05/2021
Comment
Donation left by Dafydd Murphy
19/05/2021
Comment
Er cof am Dewi gan teulu Bodermyd
Donation left by Anti Jennie, Gwen, Gwynfor a Carol ar teuluoedd
19/05/2021
Comment
Donation left by Sian Owen
19/05/2021
Comment
Donation left by David Davies
17/05/2021
Comment
Donation left by Menna Lewis
16/05/2021
Comment
Search for another notice