While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of Menai PARRY

Caernarfon, Published in: Daily Post.

Roberts & Owen
Buy Keepsake
Print
Save
(1) Photos & Videos View all
Roberts & Owen
Roberts & Owen
Visit Page
MenaiPARRYPARRY - MENAI, 6 Awst, 2020. Yn frawychus o sydyn yn ei chartref, 16 Llys Gwyn, Caernarfon yn 82 mlwydd oed. Gweddw y diweddar Osborne Parry (Pen-y-groes gynt), a mam a ffrind ffeind i Janice a Gillian; nain arbennig Gwen ac Elin, chwaer fach yr efeilliaid Elsie o Dal-y-sarn ac Albert o'r Felinheli, a'r diweddar Katie a Megan, a mam-yng-nghyfraith hwyliog i Dei a Robat. Gwasanaeth preifat i'r teulu yn Eglwys Garmon Sant, Betws Garmon ac i ddilyn yn gyhoeddus ar lan y bedd ym Mynwent Cefnfaes, Rhos Isaf, fore Llun, 17 Awst am oddeutu 11.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani, pe dymunir, tuag at elusennau lleol. Ymholiadau i Roberts & Owen, 15 Stryd Bangor, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1404 visitors. Published: 12/08/2020
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for Menai
Olive Ellis:Melys atgofion am amser a fu “Hiraeth trist a hirae...15/08/2020
Awen Henderson Jones :Meddwl amdanoch I gyd fel teulu. Colled anferth I chi gyd. Mae gen ...15/08/2020
Angharad :Cyd ymdeiladau dwysaf tuag atoch fel teulu. Colled enfa...13/08/2020
Candle 10
Left by Angharad :
13/08/2020
Gwen:Er Cof am Nain Arbennig a fydd yn fy nghalon am by...12/08/2020
Tribute photo for MENAI PARRY
Menai (Nain)
Left by Gwen:
12/08/2020
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Menai
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Tributes left for Menai
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Melys atgofion am amser a fu
“Hiraeth trist a hiraeth creulon
Hiraeth sydd yn torri nghalon “
Cofion a chariad, Olive
Olive Ellis:
15/08/2020
Comment
Meddwl amdanoch I gyd fel teulu. Colled anferth I chi gyd. Mae gen I atgofion annwyl iawn ers fod yn blentyn yn Llwyn fuches yn ty anti mens. Cysgwch yn dawel gyda Cariad mawr tuag atoch. Janice a Gillian gyru Cariad mawr mawr ir ddwy ohonoch. Soo can fawr a colled mawr I chi. 💗💗
Awen Henderson Jones :
15/08/2020
Comment
Cyd ymdeiladau dwysaf tuag atoch fel teulu. Colled enfawr I chi gyd. Meddwl amdanoch yn eich profedigaeth. Atgofion Hapus iawn ohoni xx Angharad a'r teulu 💜
Angharad :
13/08/2020
Comment
Candle 10
Left by Angharad :
13/08/2020
Er Cof am Nain Arbennig a fydd yn fy nghalon am byth xxx
Gwen:
12/08/2020
Comment
Tribute photo for MENAI PARRY
Menai (Nain)
Left by Gwen:
12/08/2020
Comment
Search for another notice