Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Lillian Gwyneth ROBERTS

Llanrug, Published in: Daily Post. Notable areas: Minffordd, Blaenau Ffestiniog

Gwasanaeth Angladdol Cynfal
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
Gwasanaeth Angladdol Cynfal
Gwasanaeth Angladdol Cynfal
Visit Page
Lillian GwynethROBERTSROBERTS - LILLIAN GWYNETH, Medi 8fed, 2021. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd o Dwyryd, 27 Glanffynnon, Llanrug. Gwraig annwyl Dei (David Henry), Mam garedig Ann ac Elwen â'r diweddar Gwyn a Geraint. Nain Llanrug i'w wyrion a wyresau a' i gor-wyrion a gor-wyresau. Chwaer ffyddlon i Elin. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Y Bowydd, Blaenau Ffestiniog am 1.00 o'r gloch dydd Iau 30ain o Fedi 2021 ac i ddilyn ym mynwent Minffordd, Penrhyndeudraeth. Y gwasanaeth i ddilyn cyfyngiadau Covid. Blodau teulu yn unig ond bydd y teulu yn ddiolchgar iawn o dderbyn cyfraniadau er cof amdani tuag at Tŷ Gobaith drwy law Mrs Ann Coxon, Glanrafon, 8 Ffordd y Barwn, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3UG
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1133 visitors. Published: 25/09/2021
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
2 Tributes left for Lillian
Gwen:Cysgwch yn dawel xxx26/09/2021
Candle fn_3
Left by Gwen:
26/09/2021
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Lillian
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
2 Tributes left for Lillian
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Cysgwch yn dawel xxx
Gwen:
26/09/2021
Comment
Candle fn_3
Left by Gwen:
26/09/2021
Search for another notice