While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of Kitty WILLIAMS

North Wales, Published in: Daily Post.

Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
KittyWILLIAMSWILLIAMS - KITTY. Rhagfyr 29ain, 2008. Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, o Pros Kairon, Penysarn yn 81 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Glyn 'Pensarn', mam annwyl Ken, Idris, Dewi a Yoland, chwaer gariadus Nel a'r ddiweddar Liz, Cae Newydd, Rhosgoch, mam yng nghyfraith Enid, Mair, Leyda a Julie, nain hoffus Tony a Heddwen a hen nain i Sion, Iwan a Sol. Angladd dydd Mawrth Ionawr 6ed, gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Santes Fair, Bodewryd am 12 o'r gloch. Derbynnir blodau neu roddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Uned Gofal Arbennig, Ward Dulas, Ysbyty Gwynedd trwy law yr Ymgymerwyr R. Hughes a'i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Mon. LL77 7EF. Rhif ffon 01248 723497. "Cysgwch yn dawel mam".
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
283 visitors. Published: 01/01/2009
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for Kitty
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Kitty
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice