Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Megan WILLIAMS

Llanberis, Published in: Daily Post.

E W Pritchard
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
E W Pritchard
E W Pritchard
Visit Page
MeganWILLIAMSBron Eryri, Ffordd yr Orsaf, Llanrug. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Mai 16eg 2022. Cariad a gwraig y diweddar Bob, Mam ofalus Carys, Eirian, Bryn, Eleri a Gwen. Mam yng nghyfraith groesawus Dei, Elfed, Nia, Leigh a Les. Nain annwyl a doeth. Ffrind cywir i gymaint. Angladd preifat. Os dymunir derbynnir rhoddion er cof am Megan at Feddygfa Llanrug/Waunfawr, Capel y Rhos a Ward Prysor, Ysbyty Gwynedd. Ymholiadau E W Pritchard, 62 Stryd Fawr, Llanberis 01286 870202.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1193 visitors. Published: 18/05/2022
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
4 Tributes left for Megan
Siân Teifi:Roedd Megan yn ddynes arbennig iawn - yn garedig, addfwyn, ond...06/06/2022
Olwen Hughes-Jones:Cofion cynnes atoch fel teulu, Mrs Williams yn gymdoges annwyl ...22/05/2022
Candle fn_3
Left by Gwen:
19/05/2022
Candle fn_3
Left by Sian:
19/05/2022
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Megan
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email. Please note that your tribute will be handled in accordance with our Privacy Notice
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
4 Tributes left for Megan
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Roedd Megan yn ddynes arbennig iawn - yn garedig, addfwyn, ond â chanddi farn gref a dim ofn i'w leisio 'chwaith. Roedd ganddi le cynnes, cynnes yn ei chalon i Gapel Pen-y-graig, Llanfaglan, ac mae ganddom ni fel trigolion Capel Pen-y-graig bellach le cynnes, cynnes yn ein calonau i Megan. Cwsg hir ac esmwyth, ein ffrind hoff. Mae Cymru'n dlotach o lawer iawn hebddoch chi.
Siân a Huw, Pen-y-graig
Siân Teifi:
06/06/2022
Comment
Cofion cynnes atoch fel teulu, Mrs Williams yn gymdoges annwyl iawn pan fuom yn byw drws nesaf iddi yn Seibiant am gyfnod bur.
Oddiwrth
Aled ac Olwen
Olwen Hughes-Jones:
22/05/2022
Comment
Candle fn_3
Left by Gwen:
19/05/2022
Candle fn_3
Left by Sian:
19/05/2022
Search for another notice