Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of John Thomas BONDS

Porthmadog, Published in: Daily Post.

Pritchard And Griffiths
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
Pritchard And Griffiths
Pritchard And Griffiths
Visit Page
Preferred partner
John ThomasBONDSMehefin 5ed 2021. Yn frawychus o sydyn yn ei gartref, Ger y Moel, 32 Y Ddôl, Porthmadog yn 86 mlwydd oed. Gŵr annwyl Nerys; tad gofalgar Kerry, Glenda a'r ddiweddar Siaron; tad-yng-nghyfraith hawddgar Iwan a'r diweddar Jon; taid balch Cedron, Aron, Ania a Mian. Brawd hoff Katie a'r diweddar Jim, a Marion. Brawd-yng-nghyfraith hynaws; ewythr caredig a chyfaill triw i lawer. Gwasanaeth preifat, oherwydd cyfyngiadau presennol, ddydd Iau, Mehefin 17eg yng Nghapel y Porth, Porthmadog ac i ddilyn ym Mynwent Bethel. Bydd yr hers yn gadael Ger y Moel, 32 Y Ddôl am 11.15yb. O ddilyn y canllawiau a'r cyfyngiadau pellter presennol, byddai'n gysur i'r teulu pe dymunai cyfeillion a chymdogion ddod allan i dalu'r gymwynas olaf. Yn dilyn y gwasanaeth bydd y daith angladdol yn dilyn llwybr atgofion ar hyd Heol Fadog, Stryd Fawr Porthmadog gan hefyd ymweld â Morfa Bychan. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Gronfa Elusennol Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru a Chyfeillion Ysbyty Alltwen trwy law'r ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Cyf., Heol Dulyn, Tremadog LL49 9RH - 01766 512091. June 5th 2021. Suddenly at home, Ger y Moel, 32 Y Ddôl, Porthmadog aged 86 years. Dear husband of Nerys; caring father of Kerry, Glenda and the late Siaron; friendly father-in-law of Iwan and the late Jon; proud Taid of Cedron, Aron, Ania and Mian. Fond brother of Katie and the late Jim, and Marion. Gracious brother-in-law; kind uncle and a loyal friend to many. Private service, due to current restrictions, at Capel y Porth, Porthmadog on Thursday, June 17th followed by interment at Bethel Cemetery. The funeral cortege will depart Ger y Moel, 32 Y Ddôl at 11.15am on its journey to Capel y Porth. Whilst adhering to current social distancing regulations, the family kindly invite friends and neighbours to pay their last respects en-route. After the service, the hearse will follow a reminiscing journey along Madog Street, Porthmadog High Street and also Morfa Bychan. Family flowers only, but donations in aid of the Welsh Ambulance Charity Trust Fund and Ysbyty Alltwen League of Friends will be gratefully received through the funeral directors Pritchard a Griffiths Cyf., Dublin Street, Tremadog LL49 9RH - 01766 512091.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
2190 visitors. Published: 11/06/2021
2 Tributes left for John
donation charity logo
Gillian Thomas:12/06/2021
Gillian Thomas:12/06/2021
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for John
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
2 Tributes left for John
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Donation left by Gillian Thomas
12/06/2021
Comment
Donation left by Gillian Thomas
12/06/2021
Comment
Search for another notice