Skip to Add Tribute Skip to Content
While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Sarah Elizabeth GRIFFITH

Tregarth, Published in: Daily Post.

J P Turner & Daughters Funeral Services
Buy Keepsake
Print
Save
(1) Photos & Videos View all
J P Turner & Daughters Funeral Services
J P Turner & Daughters Funeral Services
Visit Page
Preferred partner
Sarah ElizabethGRIFFITHGRIFFITH - SARAH ELIZABETH, 24ain Chwefror 2021. Yn dawel yn ei chartref gyda'i theulu yn 28 Ffordd Tanrhiw, Tregarth, yn 76 mlwydd oed. Priod annwyl a thyner Tecwyn (Garej Carneddi) a Mam gariadus a charedig Garry, Rhian, John a Dylan. Mam-yng-nghyfraith ffeind a hoffus Nia, Kevin a Sioned. Nain hynod o falch a thyner Sam, Dafydd, Aled, Iwan, Manon, Owen, Osian ac Efa. Chwaer annwyl Terence a'r diweddar Anna, a modryb garedig i'w nithoedd a'i neiaint. Colled enfawr i'w theulu a'i ffrindiau oll. Bydd taith olaf Sarah yn cychwyn o'i chartref am 12.50y.h. Dydd Mawrth, y 9fed o Fawrth 2021 a bydd yn mynd ar hyd Ffordd Tanrhiw a thuag at Felin Hen. Byddai'n gysur i'r teulu pe dymunai ei chyfeillion a'i chymdogion ddod allan i dalu'r deyrnged olaf iddi, gan gadw at y canllawiau pellter cymdeithasol. Gwasanaeth Angladd yn Eglwys Sant Cedol, Pentir am 1.30y.h., ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Pentir. Gwasanaeth preifat trwy wahoddiad yn unig i'r Eglwys oherwydd cyfyngiadau Covid. Bydd croeso i bawb dalu teyrnged tu allan i'r Eglwys, neu yn y fynwent, ond gofynnir i chi gadw pellter cymdeithasol addas. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Sarah, tuag at Feddygfa Bethesda, Nyrsus Cymunedol, Tîm Gofal Lliniarol a Marie Curie, trwy law yr ymgymerwyr J.P. Turner a'i Ferched, Cyfarwyddwyr Angladdau, Bryn Hyfryd, Pentir, Bangor, LL57 4UU. Ffôn 01248 352017
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
2899 visitors. Published: 02/03/2021
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for Sarah
Candle fn_2
Left by Carole Edwards:
08/03/2021
Bethan Jones:Cwsg yn dawel Anti Sarah xx❤️❤️Xx08/03/2021
Candle fn_3
Left by Bethan Jones:
08/03/2021
Candle fn_2
Left by Meinir :
08/03/2021
Lindsey :Love to you all at this very sad time Love from Linds...08/03/2021
Angela Roberts:Meddwl amdan chi gyd ❤️08/03/2021
Angela Roberts:Meddwl amdana chi gyd ❤️❤️08/03/2021
Candle fn_3
Left by Angela Roberts:
08/03/2021
Alison, Gary, Dylan a Marc xx:❤️ Meddwl am y teulu i gyd Xxxx08/03/2021
Janet Williams:Best auntie ever ❤02/03/2021
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Sarah
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Tributes left for Sarah
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Candle fn_2
Left by Carole Edwards:
08/03/2021
Cwsg yn dawel Anti Sarah xx❤️❤️Xx
Bethan Jones:
08/03/2021
Comment
Candle fn_3
Left by Bethan Jones:
08/03/2021
Candle fn_2
Left by Meinir :
08/03/2021
Love to you all at this very sad time
Love from Lindsey,Brent,Byron & Mason xxxx
Lindsey :
08/03/2021
Comment
Meddwl amdan chi gyd ❤️
Angela Roberts:
08/03/2021
Comment
Meddwl amdana chi gyd ❤️❤️
Angela Roberts:
08/03/2021
Comment
Candle fn_3
Left by Angela Roberts:
08/03/2021
❤️
Meddwl am y teulu i gyd
Xxxx
Alison, Gary, Dylan a Marc xx:
08/03/2021
Comment
Best auntie ever ❤
Janet Williams:
02/03/2021
Comment
Search for another notice