Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Valmai JONES

Bangor, Published in: Daily Post.

J P Turner & Daughters Funeral Services
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
J P Turner & Daughters Funeral Services
J P Turner & Daughters Funeral Services
Visit Page
Preferred partner
ValmaiJONESJONES - VALMAI , . yn dawel yn Ysbyty Wrecsam Maelor ar y 18fed o Fedi 2021. Yn 83 mlwydd oed. Priod y diweddar Robert David Jones (Bob). Mam addfwyn a charedig i Eilir a Rheon. Unig chwaer i Eunice a'i phriod Humprey. Modryb hoff i'r diweddar Owain Gwion, hen fodryb gofalys i Owain Wyn a chwaer yng nghyfraith i Trefor. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani tuag Adran gofael dwys Ysbyty Wrecsam Maelor. Gwesteion yn unig oherwydd covid. Croeso i unrhyw un ddod y tu allan i'r Amlosgfa. Gwisgwch orchuddion wyneb yn unol â'r rheoliadau. Gwasanaeth yn Amlosgfa Bangor dydd Mercher Medi 29 am 3:30yh. Ymholiadau pellach i J P Turner a'i Ferched, Cyfarwyddwr Angladdau, Bryn Hyfryd, Pentir, Bangor LL57 4UU. Ffon 01248 352017.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1303 visitors. Published: 25/09/2021
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
Tributes left for Valmai
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Valmai
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice