Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Morfudd Catherine JONES

Llannefydd | Published in: Daily Post.

R W Roberts & Son
R W Roberts & Son
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
Morfudd CatherineJONES11.6.2024 Yn dawel yng Nghartref Southern House, Abergele, o Lôn Tywysog, Dinbych, gynt o Graig Las, Llannefydd yn 84 mlwydd oed.

Merch y diweddar William a Catherine Jones a chwaer driw i Alun.

Gwasanaeth yng Nghapel Llannefydd, dydd Mawrth, Mehefin 25 am 11.00 o'r gloch ac yna i ddilyn ym Mynwent y Plwyf.

Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Dementia UK trwy law R.W.Roberts a'i Fab, Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych. LL16 4RH. 01745 812935
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Morfudd
1591 visitors
|
Published: 17/06/2024
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
1 Tribute left for Morfudd
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Cydymdeimlo yn fawr iawn ag Alun. Cofion annwyl.
Enid Ty Mawr Eglwysbachl xxx
Enid Bwlch
17/06/2024
Comment