Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Sian Einir ROBERTS

Llangybi | Published in: funeral-notices.co.uk.

(1) Photos & Videos View all
Angladdau Enfys Funerals
Angladdau Enfys Funerals
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
Sian EinirROBERTS19eg Mehefin 2024.

Yn dawel yng nghwmni ei gŵr yn Ysbyty Gwynedd, yn 63 mlwydd oed, ac o Langybi. Gwraig gariadus Mark, Mam arbennig Gethin a Ffion. Bydd cymaint o bobl yn teimlo colled mawr ar ei hôl.
Bydd gwasanaeth i ddathlu bywyd Einir dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2024 yn Fferm Henbant, Tain Lon, Clynnog fawr, LL54 5DF am 11 o’r gloch (pawb i gyrraedd erbyn 10.45yb), i’w ddilyn gan wasanaeth teulu ar lan y bedd yng Ngwarchodfa Boduan.  Mae croeso mawr i bawb ymuno â'r teulu yn Dylan's, Cricieth i rannu atgofion a straeon am Einir am 2yp.
Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Pancreatic Cancer UK. Yn ôl dymuniad Einir, gofynnir i bawb wisgo'n lliwgar.
Ymholiadau i Angladdau Enfys Funerals Ltd, 133 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NT. 01248 351631

***

19th June 2024.

Peacefully in Ysbyty Gwynedd with her husband by her side, aged 63, and from Langybi.
Loving Wife of Mark, special Mother of Gethin and Ffion. She will be greatly missed by all who knew her.
There will be a service to celebrate Einir's life on Wednesday, 10th July, 2024 at Henbant Farm, Tain Lon, Clynnog fawr, LL54 5DF at 11 o'clock (all to arrive by 10.45am), to be followed by a family service at the Eternal Forest, Boduan.  
Everyone is very welcome to join the family at Dylan's, Cricieth to share memories and stories about Einir at 2pm.
Family flowers only, but donations to Pancreatic Cancer UK will be gratefully accepted.
According to Einir's wish, everyone is asked to dress colourfully.
Enquiries to Angladdau Enfys Funerals Ltd, 133 High Street, Bangor, LL57 1NT. 01248 351631
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Sian
2374 visitors
|
Published: 02/07/2024
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
Tribute left for Sian
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Tribute photo for Sian Einir ROBERTS
funeral-notices.co.uk
02/07/2024
Comment