Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Glenys Wyn WILLIAMS

Betws Garmon, Published in: Daily Post.

Ifan Hughes Funeral Director
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
Ifan Hughes Funeral Director
Ifan Hughes Funeral Director
Visit Page
Glenys WynWILLIAMSWILLIAMS - GLENYS WYN, 25ain Mawrth 2021. Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd ag o Ty'n Weirglodd, Betws Garmon (Caeau Gwynion) yn 84 mlwydd oed. Priod ffyddlon Gwynfor, mam gariadus Gwyndaf a'r diweddar Eirian, mam yng nghyfraith Bethan ac Idris, nain falch Arwel a'i gymar Kayte, Gwilym a Haf, hen nain garedig Grace ac Erin a chwaer hoffus Nancy. Oherwydd cyfyngiadau Cofid19, bydd gwasanaeth angladd preifat i'r teulu yn unig yn Amlosgfa Bangor ddydd Mercher, 7fed Ebrill. Bydd yr hers yn gadael Ty'n Weirglodd, Betws Garmon am oddeutu 1.30 o'r gloch i'r rhai ohonoch fuasai yn hoffi dod allan i dalu y deyrnged olaf i Glenys, a gan gofio pwysigrwydd cadw at reolau pellter cymdeithasol. Blodau teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Ymchwil Clefyd Siwgwr a Meddygfa Waunfawr trwy law'r ymgymerwr Ifan Hughes, Ceiri Garage, Llanaelhaearn. Ffôn 01758 750238.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1072 visitors. Published: 01/04/2021
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
Tributes left for Glenys
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Glenys
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice