Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Dorothy Elisabeth WILLIAMS

Caernarfon, Published in: Daily Post.

Huw John Jones Funeral Directors
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
Huw John Jones Funeral Directors
Huw John Jones Funeral Directors
Visit Page
Dorothy ElisabethWILLIAMSIonawr yr 11eg 2024. Hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd wedi gwaeledd byr ac o Bryncroes, Pontllyfni yn 76 mlwydd oed.

Priod annwyl Edgar, mam garedig Wenna a'i chymar Aled, Gareth a'i briod Sian, nain falch Elis, Tomi a Guto, chwaer Huw a'i briod Nerys, cyfnither, modryb a ffrind i lawer.

Angladd ddydd Iau, Ionawr 25ain. Gwasanaeth cyhoeddus yn Festri Brynaerau M.C. Pontllyfni am 1 o'r gloch y prynhawn ac i ddilyn yn gyhoeddus ym Mynwent Brynaerau.

Blodau'r teulu agosaf yn unig, os dymunir derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Dorothy at Gronfa Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru naill ai ar y plat offrwm yn y Festri neu drwy law'r ymgymerwr. Sieciau yn daladwy i H.J. Jones "Donations Account" os gwelwch yn dda.

Ymgymerwr Huw John Jones, Glanrafon, Pontllyfni, Caernarfon, Gwynedd. LL54 5ER Ffon 01286 660365
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1693 visitors. Published: 20/01/2024
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
Tribute left for Dorothy
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Dorothy
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email. Please note that your tribute will be handled in accordance with our Privacy Notice
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice