All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forBeti Wyn JONES

View all Photos & Videos
JONES - BETI WYN, 4 Chwefror, 2019. Yn dawel yn Ysbyty Maelor, Wrecsam, ac o Eisteddfa, Maes y Pandy, Llanuwchllyn, yn 99 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Elwyn, a mam dyner John. Angladd brynhawn Mercher, 13 Chwefror, 2019. Gwasanaeth cyhoeddus yn Ysgoldy, Llanuwchllyn am hanner dydd, gan ddilyn yn Amlosgfa Bangor am 2.15 o'r gloch. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani tuag at achosion lleol. Ymholiadau i Roberts & Owen, Birmingham House, Pen-y-groes. LL54 6PL. 01286 881280.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 653 visitors. Uploaded: 6 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: February 09, 2019.
Region: Wales
With fondest memories of a dear aunt - from Pamela, Holly and Jenny xxx
Left by Pamela Coleman: 11/02/2019
Candle 10
Left by Pamela Coleman :
11/02/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Roberts & Owen
High Street, Penygroes
Caernarfon, Gwynedd
LL54 6PL
Visit Page