Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forSioned EMRYS
Add a free photo
EMRYS - SIONED, Tachwedd 23ain 2018. Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn ei chartref Castellmai, Caeathro, Caernarfon, yn 58 mlwydd oed. Merch annwyl John a Menai Williams, chwaer a chwaer yng nghyfraith arbennig Nia, Alma a Harri, Meic a Iola, modryb gariadus Sali, Guto, Dafydd, Tom a Sioned. Trefniadau'r angladd yn hollol breifat yn ôl ei dymuniadau. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Sioned tuag at Hosbis yn y Cartref a Nyrsus Macmillan. Ymholiadau E W Pritchard, 62 Stryd Fawr, Llanberis 01286 870202.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1382 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: November 28, 2018.
Region: Wales
Candle 10
Left by MET :
07/12/2018
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.