All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forRobert THOMAS

Add a free photo
THOMAS - ROBERT ALUN, 8fed o Fehefin 2008. Yn dawel yn Ysbyty Cymuned Bro Ddyfi, o 14, Heol Llynlloedd, Machynlleth, yn 84 mlwydd oed. Tad, Taid a Hen-daid hoffus. Gwasanaeth yn Amlosgfa Aberystwyth, dydd Gwener, 13eg o Fehefin am 11.15 o'r gloch. Dim blodau. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Apel Ambiwlans Awyr Cymru, trwy law Glyn Rees a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys. Ffon: 01650 531240.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 112 visitors. Uploaded: 11 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: June 11, 2008.
Home town: North Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.