All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forCyril John BENJAMIN

Add a free photo
BENJAMIN Cyril John Ben Medi 11 2019 Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd ag o Tegfan, Mynytho yn 83 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Mary, tad a thad yng nghyfraith cariadus Tudor, Lucy a Gwyn a Sandra. Taid balch i David, Mali a Lois; brawd hoff Isa a Phyllis. Gwasanaeth cyhoeddus dydd Mercher Medi 18fed yng Nghapel Horeb, Mynytho am 12-30 ac i ddilyn ym mynwent Llangian. Derbynnir yn ddiolchgar roddion er cof tuag at Nyrsus Cymunedol Rhydbach a Ward Prysor Ysbyty Gwynedd trwy law Glyn Owen, Rhos Newydd, Mynytho. September 11 2019. Peacefully at Ysbyty Gwynedd aged 83 years and of Tegfan, Mynytho. Beloved husband of the late Mary and loving father and father in-law to Tudor, Lucy and Gwyn and Sandra. Proud and loving taid to David, Mali and Lois; dear brother of Isa and Phyllis. Public service at Horeb Chapel, Mynytho on Wednesday September 18th at 12-30 followed by interment at Llangian Cemetery. Donations in memory gratefully received towards Rhydbach Community Nurses and Prysor Ward Ysbyty Gwynedd per Glyn Owen, Rhos Newydd, Mynytho.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1223 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: September 14, 2019.
Home town: Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
J A Owen
Mynytho, Pwllheli Gwynedd
LL53 7RW
Visit Page