All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forRobert THOMAS

Add a free photo
THOMAS - ROBERT, . Mehefin 15 2019. Yn dawel yn ysbyty Bryn Beryl ac o Pendre, Bryncroes yn 89 mlwydd oed. Priod hoff y ddiweddar Audrey a thad annwyl Dafydd Sion a'i briod Sue. Brawd yng nghyfraith Edith.Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys y Santes Fair Bryncroes, dydd Mercher Mehefin 26 am 11.30 ac i ddilyn yn Amlosgfa Bangor am1.30. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru trwy law yr ymgymerwr R O Jones, Talafon, Tudweiliog, Pwllheli 01758 770456
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 761 visitors. Uploaded: 7 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: June 22, 2019.
Home town: Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
R O Jones
Tudweiliog, Pwllheli
Gwynedd, LL53 8NE
Visit Page