Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Brenda JONES

Llanfair Pwllgwyngyll, Published in: Daily Post. Notable areas: Rhosgoch

John Hughes & Son Funeral Directors
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
John Hughes & Son Funeral Directors
John Hughes & Son Funeral Directors
Visit Page
Preferred partner
BrendaJONESJONES - BRENDA, 4ydd o Fai 2019. Ddydd Sadwrn yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Brenda Jones, (Townsend gynt) 5 Caeau Penrallt, Llanfairpwll, gynt o Ardro, Rhosgoch, yn 86 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar William Morris Jones, mam werth y byd Aled a'i briod Olwen, Ian a'i briod Rhian, Bethan a'i phriod Wyn; nain gariadus a balch Elin, Einir a Tudur, Gwïon a Siwan, Gwenlli, Huw a Cai; hen nain arbennig Elsa Fflur; a chwaer ffyddlon Peggy. Angladd cyhoeddus ddydd Sadwrn 18fed o Fai yng Nghapel Rhos y Gad, Llanfairpwll am 1 o'r gloch ac i ddilyn ym mynwent Bodewryd, Rhosgoch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Brenda tuag at Ward Prysor, Ysbyty Gwynedd a Chymdeithas Strôc Cymru trwy law John Hughes a'i Fab Britannia, Porth Amlwch Ynys Môn, LL68 9HA. Ffôn: 01407830461. Ebost: info@johnhughesandson.co.uk
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1410 visitors. Published: 11/05/2019
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
Tributes left for Brenda
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Brenda
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice