Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Announcing the passing ofRobert ROWLANDS

Add a free photo
ROWLANDS - ROBERT, . Mai 31, 2020, yn dawel yng Nghartref Gofal Seiont Newydd, Caernarfon, ar ôl salwch byr yn 91 oed o Hyfrydle, Morfa Nefyn. Annwyl briod y ddiweddar Katie, tad arbennig Carys, Heulwen ac Aled, tad yng nghyfraith Allan, Terry a Lynne, hoff daid Donna, Adam, Melanie, Tania, Mitchell, Neil au partneriad Adam, Billie, Andy, Caryl a Lucy, hen daid Morgan, Harri, Cadi, Ben, Sam, Grace, Osian, Katie, Ellen, Owi, Efo a Nia. Gwasanaeth preifat ar lan y bedd ym Mynwent Morfa Nefyn ddydd Llun, Mehefin 8fed am 1 o'r gloch. Blodau teulu agosaf yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Robert tuag at Gronfa Ymchwil y Cancr trwy law G.D.Roberts a'i Fab, Capel Gorffwys, Pwllheli, 01758 701107.
Viewed by: 879 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: June 03, 2020.
Home town: Caernarfon
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
G D Roberts & Sons
Upper Ala Road, Pwllheli
Gwynedd, LL53 5RE
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Robert ROWLANDS