All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forDavid Alwyn PRITCHARD

Add a free photo
PRITCHARD - DAVID ALWYN (Dafydd), Tachwedd 7, 2019. Yn annisgwyl yn 57 mlwydd oed o Gaernarfon. Gŵr cariadus a charedig Dawn; mab gofalus a thyner Avril a'r diweddar Llew; brawd ffyddlon Ian; brawd-yng-nghyfraith annwyl Linda, Barry, Sarah ac Elaine; ewythr hoffus Georgia a Thomas; Alan, Rebecca, Elouise a Robbie, nai a chefnder hoff. Gwelir ei golli yn enfawr gan ei deulu, ffrindiau a'i gydweithwyr. Angladd ddydd Mercher, Tachwedd 20, 2019. Gwasanaeth cyhoeddus yn amlosgfa Bangor am 11.00 y bore. Blodau teulu agos yn unig ond os dymunir gellir cyfrannu er cof am Dafydd tuag at Tenovus Gofal Canser (Tenovus Cancer Care) trwy law Dylan Griffith Cyfarwyddwyr Angladdau, Tros y Waen, Penisarwaen, Caernarfon. 01286 871833.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1783 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: November 14, 2019.
Home town: Bangor
Candle sun
Left by Einir :
21/11/2019
Candle 11
Left by Elaine Evans :
21/11/2019
Candle 10
Left by Tracey :
14/11/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Dylan Griffith
Penisarwaen, Gwynedd
LL55 3BY
Visit Page