Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Megan WILLIAMS

View all Photos & Videos
WILLIAMS MEGAN Er cof am Megan Williams, gynt o 2 Bryn Islwyn, Penrhyndeudraeth. 18/07/1927 - 29/03/2020 Hoffai Sylvia, Susan a'r teulu ddiolch i bawb a gysylltodd â hwy yn ystod eu profedigaeth. Diolch arbennig i Sharon a'r staff yng Nghartref Gofal Plas Newydd, Cricieth am yr holl gyfeillgarwch a chefnogaeth a ddangoswyd tuag at Megan yn ystod ei hamser yno. Diolch i Sioned, Kev, Donna, Lowri a Cel, heb anghofio Begw, Deio, Eban, Leusa ac Erain am eu cariad. Diolch yn fawr hefyd i 'ail deulu' Megan, sef Gwen, John, Lydia a'u teuluoedd, gynt o Tristan, Penrhyndeudraeth, am eu caredigrwydd a'u cariad diamod tuag at Megan. Derbyniwyd rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani tuag at y Gwasanaeth Parafeddygon / Ambiwlans Gwynedd.
Viewed by: 414 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: April 18, 2020.
Home town: Penrhyndeudraeth
We are sorry we weren't able to meet Megan again. Allan & Liz Hobbs Australia
Left by Allan Hobbs: 23/05/2020
Candle 14
Left by Allan Hobbs :
23/05/2020
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Roberts & Owen
High Street, Penygroes
Caernarfon, Gwynedd
LL54 6PL
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Find records for Megan WILLIAMS
Your family story awaits you