Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Announcing the passing ofWilliam Lloyd JONES

View all Photos & Videos
JONES - WILLIAM LLOYD, Mai 3, 2020. Yn sydyn, ond yn dawel yn ei gartref Fron, Groes, Dinbych, yn 81 mlwydd oed. Priod annwyl Maria. Tad cefnogol Ann, Dewi a Huw, a thad yng nghyfraith Gareth. Taid hwyliog Elgan, Lois a Gwenno; Hari, Cai a Deio; Seren ac Aled. Brawd Megan a brawd yng nghyfraith David. Rhoddwyd i orffwys ym mynwent Capel y Groes, Ddydd Llun 18fed o Fai. Dymuna'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimald a charedigrwydd a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth, ac os dymunir, derbynir rhoddion er cof am Lloyd tuag at Sefydliad Prydeinig y Galon drwy law yr ymgymerwyr R. W. Roberts a'i Fab, Ffordd Ystrad, Dinbych, LL16 4RH. 01745 812935
Viewed by: 746 visitors. Uploaded: 2 weeks ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 19, 2020.
Home town: Denbigh (Dinbych)
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
R W Roberts & Son
Ystrad Road, Denbigh
Clwyd, LL16 4RH
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for William Lloyd JONES