All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forEleth Vaughan RIDENHOUR

View all Photos & Videos
RIDENHOUR - ELETH VAUGHAN (Pritchard) Gorffennaf 23ain, 2019. Yn frawychus, dan amgylchiadau llawn tristwch yn 56 mlwydd oed ac wedi ymgartrefu yn Lenexa, Kansas bu farw Eleth. Yn berson caredig ac yn llawn bywyd gwraig ffyddlon Bob, mam gariadus i Lee Vaughan (Mary) a'r diweddar Tomos Ifan. Gynt o Garreg-Gron, Garndolbenmaen, merch annwylaf i Arfon ac Olwen, chwaer hyfryd i Dewi (Ann) Menna ac Elin (Alun). Modryb, chyfneither a ffrind hoffus i bawb. Cynhaliwyd gwasanaeth yn Eglwys y Methodistiaid 'Asbury Avenue' dan law y Parchedig Lee Johnson dydd Llun, Gorffennaf 29fed 2019, gyda'r teulu o Gymru yn bresenol. Ergyd a cholled enfawr i bawb oedd yn ei hadnabod. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at 'Ysgoloriath Tomos Ridenhour'. Cynhelir gwasanaeth Coffa i gofio am Eleth a Tomos yng Nghapel Horeb, Garndolbenmaen, Medi 15fed 2019. Mae croeso i bawb ymuno i ddathlu eu bywydau a chofio amdanynt. Os fydd pawb mor garedig a gwisgo item mewn pinc. Mwy o fanylion i'w ddilyn. Dymuna'r teulu ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd ar adeg mor drist a thorcalonus. Cyswllt:Menna 07821642901
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 2760 visitors. Uploaded: 6 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: August 21, 2019.
Home town: Garndolbenmaen
Candle 14
Left by Atgofion Hapus Drost Men X :
22/08/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.