Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Announcing the passing ofTrefor Wyn WILLIAMS
View all Photos & Videos
WILLIAMS - TREFOR WYN, 7fed Ebrill 2019. Yn sydyn yn ei gartref Pant Glas Cennin, Garndolbenmaen yn 50 mlwydd oed. Mab annwyl Robin a'r diweddar Nerys, priod Rangi, tad balch a chariadus Chris, Aled, Angharad a Llewelyn, brawd hwyliog Eirian a Glenys, brawd yng nghyfraith, ewythr, nai, cefnder a ffrind ffyddlon i lawer. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, Dydd Iau 18fed Ebrill 2019 am 1.30 o'r gloch. Blodau teulu agosaf yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Ambiwlas Awyr Cymru, trwy law'r ymgymerwr Ifan Hughes, Ceiri Garage, Llanaelhaearn. Ffon 01758 750238.
Viewed by: 2468 visitors. Uploaded: 1 week ago
Published in: Daily Post.
Published from: April 12, 2019.
Region: Wales
Mond di cwrdd unwaith ond digon hir i weld faint o gês oedd o. Hogyn iawn Hogyn ni x
Left by Williaminty: 18/04/2019
Candle 11
Left by Williaminty :
18/04/2019
Candle 32
Left by Sue Arwel :
17/04/2019
Trefor bach washi mi es di i dy wely i orffwys ag ein gadael i gyd ar ol yn meddwl yn dynner amdanat. Holl gariad gan Clarys.xxx🌹
Left by Clarys: 16/04/2019
Candle dove
Left by Clarys :
16/04/2019
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Ifan Hughes Funeral Director
Llanaelhaearn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5AG
View Page