While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of David Hughes Dh Obe DAVIES

Carmarthen (Caerfyrddin), Published in: Western Mail.

Gwilym C Price Son & Daughters
Print
Save
Add a free photo
Funeral Director
Gwilym C Price Son & Daughters
Visit Page
David Hughes Dh ObeDAVIESDAVIES DAVID HUGHES (DH) OBE Cyn Brif Weithredwyr Cyngor Sir Dyfed a Dirprwy Arglwydd Raglaw Dyfed, gynt o Llanddarog, Caerfyrddin. Hunodd yn dawel yng Nghaerdydd nos Sul 26ed Gorffenaf yn 90 mlwydd oed. Priod annwyl iawn y diweddar Menna a thad gariadus i Shân a'i gwr Robert. Gwasanaeth yng Nghapel Newydd, Llanddarog ar Ddydd Mercher 5ed Awst am 11 o'r gloch a chladdedigaeth i ddilyn yng Nghapel Y Cwm Cwmsychpant am 1 o'r gloch. Derbynnir rhoddion os dymunir, yn lle blodau i "Carmarthen Stroke Club" trwy law Gwilym Price Cyfarwyddwyr Angladdu, 1 a 2 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan. SA48 7DY (01570 422673) "I'r byd d'oedd e ond un, I ni fe oedd y byd."
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
709 visitors. Published: 01/08/2020
Tributes left for David Hughes Dh Obe
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for David Hughes Dh Obe
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice