While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of Dafydd Rhodri DAVIES

Cardiff (Caerdydd), Published in: Western Mail.

T E Jones Funeral Director
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
T E Jones Funeral Director
T E Jones Funeral Director
Visit Page
Dafydd RhodriDAVIESHunodd ddydd Llun 7fed o Fedi, Dafydd Rhodri, Pontargamddwr, Tynreithin, Tregaron. Priod hoff Sian, tad perffaith Mali a Gwawr, mab addfwyn Mair a David John, brawd annwyl Dafydd a Gareth, mab yng nghyfraith hoffus Noreen a ffrind da i Mick, brawd yng nghyfraith ac wncwl gofalus a ffrind teyrngar i bawb. Gwasanaeth Preifat yn Eglwys Gartheli yn ol yr amlgylchiadau presennol ddydd Sadwrn 19eg o Fedi am 1 o'r gloch. Bydd croeso i berthnasau, cymdogion a ffrindiau fod tu allan y fynwent. Blodau'r teulu'n unig. Derbynnir rhoddion er cof os dymunir tuag at Tir Dewi ac Ambiwlans Awyr Cymru trwy law Tom Eurfyl Jones, Trefnwr Angladdau, Lleifior, Pentre, Tregaron, Ceredigion, SY25 6NB, Ffon: (01974) 298500
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
689 visitors. Published: 16/09/2020
Tributes left for Dafydd
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for Dafydd
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice