Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forRhidian EDWARDS

Add a free photo
EDWARDS Rhidian Dyn Camera Trist yw nodi marwolaeth Rhidian, Glantowy, Llanarthne yn 40 mlwydd oed. Mab cariadus Meryl a'r diweddar John, brawd annwyl Aled a Lowri, brawd-yng-nghyfraith Helen a Paul ac wncwl arbennig i Mabli, Heti, Rhys a Cari. Angladd ddydd Llun, 27ain o Fai 2019 yn Eglwys Dewi Sant, Llanarthne am 12 o'r gloch. Gwisg: lled-anffurfiol gyda ychydig o liw oren. Rhoddion er cof, os dymunir, tuag at RABI neu Hafal trwy law Glanmor D Evans a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys Login, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PG Ffôn: 01267 241626
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 2674 visitors. Uploaded: 1 year ago
Published in: Western Mail.
Published from: May 25, 2019.
Home town: Carmarthen (Caerfyrddin)
Candle 13
Left by Carol and Phil Radford Swansea :
26/05/2019
Candle 11
Left by Andrew Lewis :
25/05/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Glanmor Davies Evans & Son Ltd
Llangunnor, Carmarthen
Dyfed, SA31 2PG
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Rhidian EDWARDS