All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forDr. Simon HUGHES

Add a free photo
HUGHES - DR. SIMON, Mai 3ydd 2019 . Yng nghwmni ei deulu yn Ysbyty Gwynedd Bangor yn 63 mlwydd oed ac yn dilyn brwydr galed yn erbyn salwch creulon bu farw Simon, Bryn Dyfnog, Cricieth. Cyn ddirprwy Brifathro Ysgol Glan y Môr Pwllheli a'r Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Priod ffyddlon Margaret; tad balch Dafydd, Rhiannon ac Elen; taid gofalus Gwenith a Robin a chyfaill Laura, Iolo a Dafydd; mab yng nghyfraith caredig Mair Gwag y Noe, Chwilog a brawd annwyl Twm a'r diweddar Robin, Porthyrhirfaen Treflys. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Siloh Chwilog am 1 o'r gloch ddydd Sadwrn 11fed o Fai ac i ddilyn yn hollol breifat i'r teulu agosaf yn unig ym Mynwent Chwilog. Blodau'r teulu agosaf yn unig. Cesglir rhoddion er cof am Simon yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a Chronfa Mynwent Chwilog trwy law yr ymgymerwyr Henry Jones Cyf, Rhes Capel, Cricieth.(01766)522854.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1920 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 08, 2019.
Home town: Criccieth (Cricieth)
Anfonaf fy nghydymdeilad dwysaf atat Margaret a’c at y plant a’u teuluoedd. Menna (Aberystwyth)
Left by Menna: 15/05/2019
Gyda'r cydymdeimlad dwysaf atat ti Margaret a'r teulu i gyd. Llawer o gariad. June a Simon Moseley NZ
Left by June Moseley: 09/05/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Henry Jones Ltd
Visit Page