While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of Dr. Simon HUGHES

Criccieth (Cricieth), Published in: Daily Post.

Henry Jones Ltd
Print
Save
Add a free photo
Funeral Director
Henry Jones Ltd
Visit Page
Dr. SimonHUGHESHUGHES - DR. SIMON, Mai 3ydd 2019 . Yng nghwmni ei deulu yn Ysbyty Gwynedd Bangor yn 63 mlwydd oed ac yn dilyn brwydr galed yn erbyn salwch creulon bu farw Simon, Bryn Dyfnog, Cricieth. Cyn ddirprwy Brifathro Ysgol Glan y Môr Pwllheli a'r Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Priod ffyddlon Margaret; tad balch Dafydd, Rhiannon ac Elen; taid gofalus Gwenith a Robin a chyfaill Laura, Iolo a Dafydd; mab yng nghyfraith caredig Mair Gwag y Noe, Chwilog a brawd annwyl Twm a'r diweddar Robin, Porthyrhirfaen Treflys. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Siloh Chwilog am 1 o'r gloch ddydd Sadwrn 11fed o Fai ac i ddilyn yn hollol breifat i'r teulu agosaf yn unig ym Mynwent Chwilog. Blodau'r teulu agosaf yn unig. Cesglir rhoddion er cof am Simon yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a Chronfa Mynwent Chwilog trwy law yr ymgymerwyr Henry Jones Cyf, Rhes Capel, Cricieth.(01766)522854.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
2499 visitors. Published: 08/05/2019
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for Dr. Simon
Menna:Anfonaf fy nghydymdeilad dwysaf atat Margaret a’c...15/05/2019
June Moseley:Gyda'r cydymdeimlad dwysaf atat ti Margaret a'r teulu i gy...09/05/2019
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Dr. Simon
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Tributes left for Dr. Simon
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Anfonaf fy nghydymdeilad dwysaf atat Margaret a’c at y plant a’u teuluoedd. Menna (Aberystwyth)
Menna:
15/05/2019
Comment
Gyda'r cydymdeimlad dwysaf atat ti Margaret a'r teulu i gyd. Llawer o gariad. June a Simon Moseley NZ
June Moseley:
09/05/2019
Comment
Search for another notice