Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forGwilym Rees PARRY

Add a free photo
PARRY - GWILYM REES, Mehefin 3, 2019. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor o Morannedd, Llanrug, yn 76 mlwydd oed. Brawd annwyl Gareth a'i briod Sue, ewythr hoff i David, Matthew ac Emma, a ffrind i lawer. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Rhos, Llanrug, ddydd Gwener, Mehefin 14, 2019 am 12.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Tenovus a Meddygfa Waunfawr. Ymholiadau pellach i Meinir o Dylan Griffith, Tros y Waen, Penisarwaen, Caernarfon. Ffôn 01286 871833.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 2341 visitors. Uploaded: 1 year ago
Published in: Daily Post.
Published from: June 08, 2019.
Home town: Caernarfon
Deepest sympathy. Susan Andrew and Laura. Erw Hywel.
Left by Susan Andrew and Laura Erw Hyw: 14/06/2019
Candle 10
Left by Susan Andrew and Laura Erw Hyw :
14/06/2019
Candle 13
Left by Gwilym R.Pritchard :
09/06/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Dylan Griffith
Penisarwaen, Gwynedd
LL55 3BY
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Gwilym Rees PARRY