All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forMeirion ROBERTS

Add a free photo
ROBERTS - MEIRION, . Ebrill 26ain, 2019 yn frawychus o sydyn yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 79 mlwydd oed o Hafan, Borth y Gest. Gwr cariadus Dorothy, tad caredig Helen a Gwyn, Aled a Ceri, Ceri a Martin a thaid hwyliog i Lowri ac Osian, Cadi, Jac, Gruff a Beca, Erin a Dylan. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Porth, Porthmadog ar dydd Gwener, 3ydd o Fai am 2.00 o'r gloch ac yna ym Mynwent Treflys i'r teulu yn unig. Blodau'r teulu agos yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ward Conwy, Ysbyty Gwynedd trwy law yr Ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Cyf, Stryd Dulyn, Tremadog 01766 512091
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1236 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 01, 2019.
Home town: Bangor
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Pritchard And Griffiths
Dublin Street, Tremadog
Porthmadog, Gwynedd
LL49 9RH
Visit Page