All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forGary Lloyd WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS - GARY LLOYD, Mai 20, 2019. Yn 51 mlwydd oed, wedi brwydr ddewr yn Ysbyty'r Alltwen Tremadog o Graianfryn, Heol Manod, Blaenau Ffestiniog. Priod Donna, tad Kieron a'i bartner Kiera, Cameron, Owain, Osian, Chloe a Bethany. Taid i Harri- Bryn. Mab Jean a'r diweddar Emlyn Williams a brawd Mandy. Gwasanaeth cyhoeddus i ddathlu ei fywyd yng Nghapel y Bowydd Blaenau Ffestiniog Dydd Gwener Mai 31ain am 12.30pm ac i ddilyn yn Amlosgfa Bangor am 3pm. Blodau gan y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Gary tuag at yr Osborne Trust. Am bob ymholiad pellach cysyllter â'r ymgymerwr Mr Tomos Ephraim, Gwasanaethau Angladdol Cynfal ar 07507290580 / 01766 762754
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 1581 visitors. Uploaded: 5 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: May 28, 2019.
Home town: Blaenau Ffestiniog
Sending lots of love from Beaumaris Anglesey, we were opposite Gary on the Alaw ward (David's family). Wishing your family all the best at this difficult time x
Left by nicola : 01/06/2019
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Gwasanaeth Angladdol Cynfal
Gwasanaethau Angladdol , Cwm Cynfal
Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
LL41 4RA
Visit Page