All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Arfona REES

Add a free photo
REES ARFONA Dymuna'r teulu ddatgan eu gwerthfawrogiad cywiraf am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth o golli mam, llys-fam a chyfnither arbennig iawn. Diolch am y geiriau caredig trwy lythyrau, cardiau, galwadau ffôn ac ymweliadau. Cafwyd gwasanaeth teilwng a theimladwy i ddathlu ei bywyd dan ofal y Parchedig Helen Wyn Jones. Diolch hefyd i Gwyn Jones am ei wasanaeth wrth yr organ ac i bawb fu'n cynorthwyo yng Nghapel y Rhos ar ddydd yr angladd. Diolchwn am y rhoddion hael a dderbyniwyd tuag at sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd-Orllewin. Hoffwn hefyd ddiolch i staff R.W.Roberts a'i Fab yn arbennig Bethan a Delyth am eu trefniadau trylwyr ac urddasol ac am eu cymorth a'u cefnogaeth i'n cynnal yn ystod amser anodd.
Viewed by: 232 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: December 07, 2019.
Home town: Rhôs-on-Sea
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
R W Roberts & Son
Kinmel Avenue, Abergele
Clwyd, LL22 7LW
Visit Page